Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1446362/public_html/degirmen.group/index.php on line 4

Ýyladyşhana toplumy

Oba hojalygy üçin
täze tehnologiýalar

Giňişleýin

Dokma fabrigi

Önümlerimizde siz
özüňize laýyk material tapyp bilersiňiz

Giňişleýin

Et kombinaty

Lebap et önümleri - ýokary hilli
laboratoriýa gözegçiliginden geçen önümler

Giňişleýin

Biz barada

“Degirmen Group” – bu öz pudaklarynda hünärmen hökmünde özüni tanadan birnäçe kärhanalaryň birleşmesidir. “Degirmen Group” kärhanalaryň birleşmesi B.Ç.Amanmyradow tarapyndan 2018-nji ýylda esaslandyryldy.

Giňişleýin

2500+ tonna/ýylda
Önümçilik kuwwaty

100 million +
Manat taslamalaryň umumy bahasy

5000m²+
Gozgalmaýan emläk portfeli

“Degirmen Group” birleşmesiniň
alyp barýan işleriniň ugurlary:

Ýyladyşhana toplumy "AHAL AGROPARK"

Eti gaýtadan işleýän zawod "Lebap et önümleri"

Dokma fabrigi "Saraýan"

Kärhananyň topary

Giňişleýin

Ýyladyşhana toplumy
"AHAL AGROPARK"

Giňişleýin

Dokma fabrigi
"Saraýan"

Giňişleýin

Eti gaýtadan işleýän zawod
"Lebap et önümleri"

Täjirçilik gozgalmaýan emläge
maýa goýumlary we kärende

Artkmaçlyklar

Ýyladyşhana toplumy "AHAL AGROPARK"

Ekinleri ýokary hilde ösdürip ýetişdirmek üçin innowasion we ygtybarly çemeleşmeleriň ähli çäreleri üpjün edilen

Dokma fabrigi "Saraýan"

Ýörite geýimleri iň amatly bahadan, 200 manatdan başlap, sargyt edip bilersiňiz.

Eti gaýtadan işleýän zawod "Lebap et önümleri"

Kärhanamyzda ölçeýji we gaplaýjy tehnologiki enjamlar ulanylýar.

Galereýa

Hemmesini gör

Hyzmatdaşlarymyz

Biz birýerde duramzok! Täze belentliklere ýetmek we ýeňmek üçin ösýäris we giňelýäris! Biz öz işimiziň üstünliklerine tüýs ýürekden ynanýan adamlar! Biz siziň bilen bilelikde pikir edýäris we ösýäris!

Amanmyradow B.Ç.