Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1446362/public_html/degirmen.group/sarayan.php on line 5

Ýyllyk öndürilýän önümleriň sany 20,000 komplekt ýörite iş geýimlerine barabardyr. 2022-nji ýylda dokma önümçiliginiň gerimini giňeltmegi, şeýle hem kuwwatyny we göwrümini ýylda 50,000 komplekte çenli artdyrmagy meýilleşdirýäris.

Hyzmatlarymyzyň görnüşleri

Indiwidual

Seriýalaýyn

Dürli pudaklar üçin ýörite
iş geýimlerini taýýarlamak

Işimizi ýokary hilde ýerine ýetirip, tutuş Türkmenistan boýunça mugt eltip berme hyzmatyny amala aşyrýarys. Senagat we pudaklaýyn sergilerine we görkezişlerine işjeň gatnaşýarys!!! “Saraýan” fabriginiň häzirki wagtdaky hünärmenleri we tikinçileri ýokary hilli, halal we ak ýürekli işleri üçin döwlet baýraklaryna (medallar, şahadatnamalar we höweslendirmeler) mynasyp boldular.

Önümlerimiziň giň assortimentinde özüňize laýyk gelýän materiallary tapyp bilersiňiz.

Kreton

Düzümi 90% pagta we 10% sintetika (geýim azyk pudagy üçin niýetlenen)

Ak kreton

Düzümi 94% pagta we 6% poliester (geýim lukmançylyk pudagy üçin niýetlenen)

Gabardin

Düzümi 96% pagta we 4% poliester (geýim oba hojalyk pudagynda (mysal üçin, ýyladyşhanalarda) zähmet çekýän işçiler üçin niýetlenen)

Dykyz Gabardin

Düzümi 100% pagta (geýim hyzmat pudagy üçin niýetlenen)

Партнеры