Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1446362/public_html/degirmen.group/about.php on line 4

Biz barada

“Degirmen Group” – bu öz pudaklarynda hünärmen hökmünde özüni tanadan birnäçe kärhanalaryň birleşmesidir. “Degirmen Group” kärhanalaryň birleşmesi B.Ç.Amanmyradow tarapyndan 2018-nji ýylda esaslandyryldy.

Kärhananyň ady uzak geçmişe gidýär. Ol onuň bugdaý ösdürip ýetişdiren, ondan un ýasap, çörek ýapan ata-babalaryndan ylham alandyr. B.Ç.Amanmyradow ata-babalarynyň hünärine sarpa goýup kärhanasynyň adyna “Degirmen” goýýar.

Faýl açmak

100

+

ton

Önümçilik kuwwaty

0

mln+

manat

Taslamalaryň umumy bahasy

100

+

Gozgalmaýan emläk portfili

Kärhananyň topary

Giňişleýin

Ýyladyşhana toplumy
"AHAL AGROPARK"

Giňişleýin

Dokma fabrigi
"Saraýan"

Giňişleýin

Eti gaýtadan işleýän zawod
"Lebap et önümleri"

Täjirçilik gozgalmaýan emläge
maýa goýumlary we kärende

Kompaniýa Saraýan

Kompaniýa AHAL AGROPARK

Kompaniýa Lebap et önümleri